Celníci vymáhají pokuty od tisíců neplatičů

„Severočeští“ celníci evidují za první pololetí letošního roku nedoplatky ve výši 44,7 milionů korun na pokutách, které byly uloženy jinými orgány státní správy (např. Policie ČR, Česká obchodní inspekce, Česká inspekce životního prostředí a další státní úřady či instituce).

Velkou část vymáhaných pokut (cca 85%) tvoří pokuty uložené Policii ČR a to zejména v oblasti dopravních přestupků. Řidič, který spáchá přestupek a je mu vyměřena pokuta v blokovém řízení, již na místě neuhradil, obdrží složenku. Na té je uvedena adresa a účet příslušného celního úřadu, který bude pokutu v případě neuhrazení vymáhat. Složenku lze zaplatit na jakékoliv poště či celním úřadě v termínu do 15 dnů od spáchání přestupku. Nestane-li se tak, začnou celníci pokutu vymáhat. Dříve zasílali zapomnětlivcům jako poslední možnost výzvu k okamžitému zaplacení. Pokud příjemce výzvu ignoroval, následoval příkaz k exekuci.

A jak takové vymáhání vypadá dnes?
V rámci úsporných opatření, avšak v souladu s právními předpisy již celní úřad neplatiče nevyzývá a zhruba do měsíce zahajuje exekuční řízení. Neuhrazené pokuty tak mohou být vymáhány srážkami ze mzdy, sociálních dávek, nemocenské nebo jiných příjmů popřípadě obstavením bankovního účtu. Pokud nejsou tyto způsoby účinné, zaklepou u dlužníka celní exekutoři. Ti mohou zabavit nejen věci movité a prodat je následně v dražbě, ale i nemovitost.

Jen od začátku roku do konce června převzali severočeští celníci od PČR k vymáhání pokuty v blokovém řízení na místě nezaplacené za dopravní přestupky ve výši bezmála 37,2 milionů korun. Za stejné období se jim podařilo vybrat a vymoci nedoplatky ve výši 27,7 milionů korun.

Celníkům se daří dlužníky k placení přimět poměrně úspěšně, nicméně najdou se i tací, které přesvědčí až exekuce. Jen za první pololetí bylo zahájeno 4 981 exekučních řízení za účelem vymožení dlužné částky.

Příslušníci celní správy nevymáhají v rámci tzv. dělené správy jen pokuty za dopravní přestupky, ale i pokuty např. z oblasti ochrany přírody, ovzduší, rybářství nebo zaměstnanosti atd. Loni na severu Čech vybrali či vymohli pokuty v celkové výši téměř 110 milionů korun. Z této částky připadlo na pokuty v blokovém řízení na místě nezaplacené bezmála 60 milionů korun. Valnou část peněz odvádí celníci do státního rozpočtu, zbylou pak rozúčtují a zasílají na účty státnímu fondu životního prostředí, krajům a obcím.

Provinilce, kteří ještě nějakou tu pokutu neuhradili, si Celní ředitelství Ústí nad Labem dovoluje upozornit na řádné vyplňování poštovních poukázek (složenek) dle poučení na nich uvedeném, zejména pak na uvádění variabilního symbolu ve správném tvaru, aby se předešlo případným následným nedorozuměním.