Bezpečnostní konference Ústeckého kraje se zaměřila na sociálně vyloučené lokality

Téměř polovina občanů Ústeckého kraje se podle agentury STEM/MARK domnívá, že v horizontu dvou až tří let se situace v sociálně vyloučených lokalitách zhorší. Ústecký kraj rozhodně nechce tento vývoj připustit. Proto se dnešní bezpečnostní konference, kterou svolala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, zaměřila především na problematiku sociálně vyloučených lokalit, a to nejenom z pohledu bezpečnosti. Bezpečnostní konference se mimo jiné zúčastnil i policejní prezident Martin Červíček, náměstci Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR, zástupci Policie ČR nebo Agentury pro sociální začleňování.

„Na konferenci mimo jiné zaznělo, že vývoj násilné a mravnostní kriminality na Šluknovsku je nepříznivý a dokonce začíná překračovat úroveň, která se stala spouštěcím mechanizmem loňských nepokojů. To jsou samozřejmě znepokojující informace. Je potřeba vládě opět připomenout sliby, které občanům Šluknovska dala, a to nejenom v oblasti represe, ale i nové legislativy a vytváření pracovních příležitostí,“ upozornila Jana Vaňhová. Jak dále poznamenala, shodou okolností by se dnes měl po téměř tři čtvrtě roku projednávat v Poslanecké sněmovně Ústecký balíček. 

V rámci bezpečnostní konference proběhlo zhodnocení vývoje bezpečnostní situace v Ústeckém kraji za poslední tři roky, vyhodnocení aktuálního stavu v sociálně vyloučených lokalitách a v oblasti pravicového extremismu. Dále byly definovány záměry, které je nutné uskutečnit na celostátní úrovni, a návrhy, kterým se bude v dalším období věnovat Pracovní skupina pro sociálně vyloučené lokality Rady Ústeckého kraje. 
 
Přední čeští odborníci a vrcholní představitelé státní správy zabývající se touto problematikou se shodli na nutnosti navázat společný dialog a zejména zahájit společnou pomoc městům a obcím, které se potýkají s hlavními projevy, které doprovází sociálně vyloučené lokality, na svém území. Praktickou pomůckou zejména pro starosty, kterou připravil Ústecký kraj a představil v rámci bezpečnostní konference, by měl být tzv. minimanuál číslo 2 – Manuál pro starosty obcí ohrožených sociálními nepokoji.
 
„Finální podobu minimanuálu obdrží starostové v průběhu několika týdnů. Budou zde zpracovány některé postřehy z konference, materiál tak bude reagovat na aktuální potřeby starostů, kterým má sloužit. Na internetových stránkách kraje budeme minimanuál v elektronické podobě průběžně aktualizovat tak, aby uvedená fakta odpovídala realitě,“ dodala Jana Vaňhová.
 
Ústecký kraj uskutečnil v říjnu 2009 bezpečnostní konferenci nazvanou Společně proti extremismu, na které se mimo jiné konstatovalo, že podhoubím pro posilování extremistických hnutí je dlouhodobě přehlížená napjatá situace v sociálně vyloučených lokalitách. Na základě tohoto závěru začal Ústecký kraj mimo jiné zpracovávat i tzv. Ústecký balíček legislativních změn. Rovněž zpracoval pro všechny starosty v kraji tzv. minimanuál č. 1, tedy návod jak rozpoznat extrémistická hnutí a jakými zákonnými prostředky vůči nim postupovat v případě konání společných shromáždění. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že stát stále nepřijal příslušná opatření jak proti extremistickým skupinám, tak proti vzrůstajícímu napětí v sociálně vyloučených lokalitách, je Ústecký kraj nucen pokračovat v tlaku na vládu a příslušná ministerstva.