Betlémské světlo dorazí do České Lípy

Betlémské světlo, které kažý rok putuje na Českolipsko až z Betléma, dorazí letos do České Lípy již tuto sobotu rychlíkem 1108 z Nymburka.  

Na českolipské vlakové nádraží by měl vlak s plamínky světla, jehož tradice sahá až do 11. století, dorazit v 11.36 hodin.

Světlo se bude v Lípě rozdávat přímo na nádraží nebo ve skautském domě v Moskevské ulici v sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin. V Novém Boru se bude Betlémské světlo rozdávat v sobotu na náměstí Míru před kostelem od 13 do 16 hodin a v Zákupech na zámku taktéž v sobotu od 15 do 17 hodin.

Světýlko, které se stalo symbolem Vánoc, je na českém území už od soboty, kdy jej do Prahy z Vídně přivezli skauti. Ti dělají světýlku průvodce na cestách od roku 1986.

Historie betlémského světla se traduje již od papeže Urbana, který v 11. století nabádal evropské rytíře, aby osvobodili Jeruzalém. Jeden z vyslaných mladíků přísahal, že pokud přežije, přiveze z Betléma světlo. Málokdo tomu věřil, ale když se někteří mladíci zubožení válečnými útrapami vrátili zpět, jeden z nich nesl hořící plamínek.