Bavorská návštěva v Ústí

V rámci dvoudenní návštěvy v České republice zavítala v pátek dne 5. srpna 2011 do Ústí nad Labem osmičlenná bavorská delegace vedená Státním sekretářem na bavorském ministerstvu práce a sociálních věcí panem Markusem Sackmannem.

Cílem návštěvy byla spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou při muzejní prezentaci a interpretaci dějin německy mluvících obyvatel českých zemí. V České republice je centrální institucí zabývající se tímto kulturním dědictvím Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem, v Bavorsku je to právě ustavované Sudetoněmecké muzeum.   

Politickými partnery bavorských hostů byli bývalý eurokomisař Vladimír Špidla a Dr. Václav Hofman, předseda výboru pro menšiny krajského zastupitelstva.
Delegace konstatovala, že Collegium Bohemicum je podstatně dál s přípravou muzea německy mluvících obyvatel českých zemí, než je tomu v Bavorsku. Velmi pozitivně hodnotila výstavu architektonických návrhů v nově opravené budově Musea v Ústí nad Labem. Hosté se zajímali o způsob nákupů a zápůjček budoucích výstavních předmětů i financování Collegia Bohemica.

Svobodný stát Bavorsko se rozhodl zřídit v Mnichově moderní muzeum, které připomene původní zemi, kulturu a poválečnou integraci sudetských Němců. Pro ambiciózní projekt má vzniknout nová budova v centru Mnichova. Na bavorské straně je hotový ideový záměr muzea a nedávno byl jmenován koordinátor přípravných prací projektu. Bavorská strana si přeje odbornou a institucionální spolupráci s Českou republikou. Tato spolupráce by měla být předmětem politických jednání mezi ministerstvy obou zemí. Při návštěvě v Ústí nad Labem šlo o obsah muzejní práce, o možnost sdílet zkušenosti a nalézat způsoby, jak ve 21. století přetlumočit to nejvíce inspirativní z někdejšího soužití dvou jazykových skupin v českých zemích. Projekt připravovaný v Mnichově má slovo soužití přímo v podtitulu připravované expozice.

Věcný dialog o obsahové práci dvou právě vznikajících muzejních institucí se dá označit jako pozitivní posun v česko-bavorských vztazích. Z případné budoucí spolupráce může profitovat veřejnost v obou zemích. Pro Ústí nad Labem a ústecký kraj by zdařilá spolupráce znamenala další nárůst zájmu o region a nová pracovní místa.

Ředitelka Collegia Bohemica Mgr. Blanka Mouralová o pátečním jednání říká: „Návštěva vysokých politických představitelů ze sousední země dokazuje, že už před otevřením expozice nabízíme něco zajímavého. Hosté obdivovali nápady českých architektů i způsob jakým interpretujeme muzejní předměty.“
K odborné výměně názorů dodává:  „Všichni víme, že do nudné expozice by nikdo nechodil. Soužití dvou jazykových skupin je dnes hlavně zajímavé téma. Musí se říci, že skončilo tragicky a proč. Neopakujeme ale boje svých předků, chceme se inspirovat jejich tvůrčím potenciálem i jejich radostí ze života. A to v Bavorsku, kde umějí inovovat technologie i pořádně slavit, dobře chápou.“