532 spolupracovníků dm se zapojilo do dobrovolnické činnosti

Více než každý čtvrtý pracovník společnosti dm drogerie markt s.r.o. se v období od dubna do června 2012 zúčastnil dm dobrovolnického dne, zorganizovaného společností dm u příležitosti oslav 20 let působení dm na českém trhu. 532 dm dobrovolníků podpořilo celkem 69 projektů z oblasti sociálně-kulturní či ekologické po celé České republice a odpracovalo celkem 3453 hodin svou dobrovolnou činností. Společnost dm jim pro tento účel věnovala jeden pracovní den.

532 dobrovolníků ze společnosti dm pomáhalo od dubna do června 2012 v dětských domovech a nízkoprahových zařízeních, domovech pro seniory, v zoologických zahradách, útulcích pro opuštěná zvířata, záchranných stanicích pro zvířata a dalších neziskových organizacích či organizacích zaměřených na ochranu přírody napříč celou Českou republikou. Společnost dm spolupracovala kromě jiného s Českým svazem ochránců přírody, Charitou ČR, SOS dětskými vesničkami, Fondem ohrožených dětí, ale také s menšími neziskovými organizacemi, domovy pro seniory, dětskými domovy či charitativními spolky. 

V seznamu spolupracujících organizací se objevují rozmanité oblasti zájmu, kterými jsou například mateřské školy, malé obce i městské části větších měst nebo záchranné stanice zvířat. Nechybí ani pomoc nemocnicím, kde dobrovolníci pracovali zejména v centrech následné péče, nebo organizacím sdružujícím osoby se zdravotním postižením. Pomoc uvítala i organizace pracující s drogově závislými. 
 
„Chtěla bych  touto cestou poděkovat všem, kteří nám umožnili, abychom mohli uskutečnit něco neobvyklého a zároveň potřebného pro naše okolí. Možnost zúčastnit se dm dobrovolnického dne jsem s radostí uvítala a ihned po jeho vyhlášení jsem měla jasno a přihlásila se.  A musím říct, že den D opravdu  splnil moje očekávání,“ sděluje své dojmy Helena Palkovičová z prodejny dm v Jablonci nad Nisou, která strávila svůj dobrovolnický den v útulku Archa při ZOO Liberec.
 
Stranou pomoci nezůstávali ani členové vedení společnosti dm, kteří se také rozhodli dm dobrovolnického dne zúčastnit. „Všechny nás těšilo, že jsme mohli přispět k ochraně kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého, o jehož existenci jsme do doby návštěvy Pasecké slati neměli tušení,“ vyjadřuje spokojenost nad dm dobrovolnickým dnem stráveným v šumavské přírodě Mgr. Martina Horká, vedoucí resortu marketingu a nákupu. 
 
Nejen ze zmíněných slov je patrné, že dm dobrovolnický den znamenal pro pracovníky dm více než jen pouhý den strávený mimo pracoviště. „Vyhlášení dm dobrovolnického dne jsem vítala jako správné rozhodnutí společnosti dm a poté, co jsem viděla pracovní nadšení kolegů a radost všech z dobře vykonané práce, jsem o tom přesvědčena dvojnásob,“ hodnotí vedoucí resortu logistiky Ing. Hana Jarošová, která se rozhodla dobrovolně pomoci s obnovou a úpravou obecní zeleně v zámeckém parku v obci Jamné.
 
Darujeme „Více ze života“
Myšlenka vyhlásit v dm historicky první dm dobrovolnický den vychází z dm firemní filosofie, jejíž nedílnou součástí je působit jako společnost příkladně v okolí a umožnit spolupracovníkům další možnosti osobnostního rozvoje. Jednatel společnosti pan Gerhard Fischer k tomu dodává: „Celým rokem 2012 nás provází motto „Více ze života“ – a právě tím jsme chtěli obdarovat naše spolupracovníky a všechny, kterým pomáháme v rámci naší iniciativy. Je pro nás velice důležité, aby ze vzájemné spolupráce těžily obě strany a nasbíraly nové cenné zkušenosti. Velké nadšení a nasazení našich spolupracovníků, ale i spolupracujících organizací ukázalo, že míříme správným směrem. Je naším cílem, aby se dm dobrovolnický den stal dlouhodobou součástí dm, proto chceme i do budoucna umožnit našim spolupracovníkům zapojit se dobrovolně do vybraných sociálních projektů.“
 
„Takové nasazení nepamatujeme“
Za vše hovoří spontánní vyjádření pana Romana Kössla ze Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou, kterou navštívilo 30 dm dobrovolníků: „S dobrovolníky pracujeme již několik let, nasazení, s jakým se do své dobrovolnické práce vrhli pracovníci dm, však nepamatujeme,“ říká Roman Kössl. 
„Chtěla bych moc poděkovat za Vaši pomoc dobrovolníků, jejich práce byla u nás dokonalá a my jsme za to moc rádi,“ vzkázala do dm paní Ilona Močičková, ředitelka mateřské školy v Uherském Hradišti, kde dm dobrovolníci pomáhali se zahradními úpravami. 
Zástupkyně ředitelky neziskové organizace Bazalka v Českých Budějovicích, která pomáhá dětem s těžkým zdravotním postižením, paní Bc. Věra Srdečná hodnotí práci dm dobrovolníků slovy: „V prvé řadě velké díky za vyslání dobrovolníků z řad Vašich zaměstnanců – bylo super, že přišli i pánové, to se tak často nevidí. Musím říci, že za nimi zůstal kus práce! Provozních zaměstnanců máme poměrně málo a zvláště před veřejnými akcemi, jako je Zahradní slavnost, nám je každá ruka dobrá…“ 
 
Foto (dm/České Budějovice): Spolupracovníci dm při pomoci v různých organizacích