„Nemůžeme dopustit, aby se někomu něco stalo,“ říká primátor Beitl

Jablonec nad Nisou - Z důvodu demolice objektu bývalého JAVOZu bude do konce února uzavřena ulice Smetanova v úseku Podhorská – Nad Mlýnem. Objekt je staticky narušený a jeho stav je natolik havarijní, že je nutné situaci řešit bezodkladně. Z důvodu bezpečnosti, ochrany zdraví obyvatel a majetku náklady na okamžitou demolici uhradí město a následně bude peníze vymáhat na majiteli objektu z titulu neplnění povinností vlastníka, daných mu zákonem a rozhodnutími stavebního úřadu.  

Stavem objektu ve Smetanově ulici se stavební úřad zabývá již cca 10 let. Vlastník v minulosti průběžně na pokyn stavebního úřadu prováděl zabezpečovací práce, resp. instaloval ochranné sítě. Tato opatření již v současné době nestačí. Stav budovy se v důsledku jejího nevyužívání a vlivem klimatických podmínek zhoršil natolik, že podle statika hrozí její zřícení a stavební úřad nařídil částečnou demolici. Majitel nemovitosti akutní stav i přes upozornění stavebního úřadu neřeší. „Jedná se o objekt v centru města a Smetanova ulice v tomto úseku je využívaná hlavně pěšími, nemůžeme dopustit, aby se někomu něco stalo, proto jsme z rozpočtu uvolnili peníze na demolici, které budeme následně vymáhat na vlastníkovi objektu,“ vysvětluje primátor Petr Beitl. Demoliční práce jsou podle předběžného odhadu vyčísleny na 2,2 milionu Kč bez DPH. 

V současné době je již celý objekt odpojený od inženýrských sítí, probíhají přípravné práce a začínají se rozebírat střešní krytiny budov v areálu. Vlastní demolice prováděná těžkou technikou bude zahájena v pátek. Vzhledem k umístění objektu v zástavbě, bezprostřední blízkosti komunikace a z důvodu přítomnosti nebezpečného odpadu je nutné objekt postupně rozebrat. „Musíme také zabezpečit komunikaci, aby nedošlo k jejímu vážnějšímu poškození vlivem těžké techniky, proto se v současné době na povrch vozovky naváží štěrková vrstva, která by měla dlažbu ochránit,“ uvádí vedoucí odd. správa komunikací Pavel Kozák.